Cách ứng tiền UT988 – 988 đơn giản nhanh chóng nhất

Cách ứng tiền UT988

Giới thiệu dịch vụ ứng tiền ut988

 • GIỚI THIỆU: (DV cung cấp từ 24/2/2021)
 • Mô tả: Ứng tiền là DV giúp TB trả trước của MobiFone hết tiền trong TK được ứng trước tối đa 20.000đ vào TK KM3 để tiếp tục sử dụng.
 • Đối tượng: TB trả trước của MobiFone hết tiền trong TK.
 • Điều kiện sử dụng :TB trả trước phải đảm bảo các điều kiện sau:
 • Có thời gian hoạt động trên mạng tối thiểu 45 ngày tính từ ngày kích hoạt (nếu trả sau chuyển sang trả trước thì tính từ thời gian chuyển sang trả trước) đến ngày ứng tiền.
 • Đang hoạt động 2 chiều vào thời điểm ứng tiền.
 • TK chính không được nhỏ hơn 0 và số tiền dư của TK chính ≤ 5.000đ.
 • Kênh sử dụng: SMS, USSD

Xem thêm Cách đăng ký 4g mobi

Cách ứng tiền UT988

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ ứng tiền ut988 

Cách sử dụng dịch vụ ứng tiền ut988

 • Kênh USSD: *988#
 • Kênh SMS: Soạn cú pháp UTxx gửi 988
Yêu cầu Cú pháp gửi 988
Ứng 10.000đ UT10
Ứng 15.000đ UT15
Ứng 20.000 UT20
Từ chối nhận tin nhắn TC
Kích hoạt lại DV DK
Kiểm tra nợ cước KT

Hạn mức ứng và phí

 • Khung hạn mức ứng: Các mức ứng 10.000đ, 15.000đ, và 20.000đ
 • Lưu ý: Các mức ứng có thể thay đổi tùy theo nhu cầu sản xuất kinh doanh.
 • Mức phí: 10% số tiền ứng

Xem thêm các gói 4g mobi

Hoàn ứng tiền ut988

Số tiền ứng trước + phí DV sẽ được hoàn trả cho MobiFone khi TB có phát sinh tiền trong TK chính bằng bất kỳ hình thức nào như: nạp thẻ, nhận tiền M2U, nhận ứng tiền từ DV Fast Credit, được cộng tiền do KM/ CSKH…

Quy định khác khi ứng tiền ut988

Trường hợp TB nạp thẻ liên tiếp hoặc nhận tiền liên tiếp, TB cũng chỉ được ứng tiền 01 lần kể từ lần nạp thẻ hay nhận tiền gần nhất.

Cách ứng tiền UT988

Nếu sau khi ứng tiền, TB chưa hoàn đủ tiền ứng trước + tiền phí DV:

 • TB không được tiếp tục ứng tiền.
 • KH không được phép chuyển đổi loại hình TB.

Nếu TB đủ điều kiện, có thể sử dụng cả 2 DV Ứng tiền UT988 và các DV Ứng khác. Khi KH nạp tiền, hệ thống sẽ trừ tiền hoàn trả DV Ứng tiền UT988 trước.