4G KÈM THOẠI MOBIFONE

C90

90.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng  dưới 20 phút

50 Phút ngoại mạng

60 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB C90 gửi 9084

Đăng ký

C90N

90.000 đ/ 30 Ngày

1000 phút gọi nội mạng mobifone

50 Phút ngoại mạng

120 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB C90N gửi 9084

Đăng ký

MC90

90.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng dưới 10 Phút

50 Phút ngoại mạng

5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB MC90 gửi 9084

Đăng ký

MC99

99.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng dưới 20 phút

50 Phút ngoại mạng

2 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB MC90 gửi 9084

Đăng ký

MT79

79.000 đ/ 30 Ngày

1000 phút gọi nội mạng mobifone

20 Phút ngoại mạng

4 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB M79 gửi 9084

Đăng ký

MC299

299.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng dưới 10 Phút.

300 Phút ngoại mạng

12 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB MC299 gửi 9084

Đăng ký

C190

190.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng dưới 10 Phút.

100 Phút ngoại mạng

60 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB C190 gửi 9084

Đăng ký

MC149

149.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng dưới 10 Phút.

80 Phút ngoại mạng

8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB MC149 gửi 9084

Đăng ký

C390

390.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng dưới 10 Phút.

300 Phút ngoại mạng

60 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB MC299 gửi 9084

Đăng ký

C490

490.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng dưới 10 Phút.

400 Phút ngoại mạng

60 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB C490 gửi 9084

Đăng ký

C490

490.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng dưới 10 Phút.

400 Phút ngoại mạng

60 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB C490 gửi 9084

Đăng ký

K90

90.000 đ/ 30 Ngày

Miễn phí nội mạng dưới 10 Phút.

90 Phút ngoại mạng

0 GB

Soạn tin nhắn :

MB K90 gửi 9084

Đăng ký

HP3

100.000 đ/ 30 Ngày

25 Phút gọi

Áp dụng trong nước và quốc tế

60 GB

Soạn tin nhắn :

MB HP3 gửi 9084

Đăng ký

12C90N

1.080.000đ /365 Ngày

1000 phút nội mạng mỗi tháng

50 phút liên mạng mỗi tháng

1.440 GB / Năm 

Soạn tin nhắn :

MB 12C90N gửi 9084

Đăng ký

HP2

109.000 đ/ 30 Ngày

70 Gọi trong nước và Quốc Tế

300 SMS trong nước và Quốc Tế

18 GB

Soạn tin nhắn :

MB HP2 gửi 9084

Đăng ký

gói cước 4g mobifone

HD90

90.000 đ/ 30 Ngày

5,5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB HD90 gửi 9084

Đăng ký

HD120

120.000 đ/ 30 Ngày

4 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB HD120 gửi 9084

Đăng ký

HD70

120.000 đ/ 30 Ngày

3.8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB HD70 gửi 9084

Đăng ký

HD200

200.000 đ/ 30 Ngày

16,5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB HD200 gửi 9084

Đăng ký

HD300

300.000 đ/ 30 Ngày

33 GB tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB HD300 gửi 9084

Đăng Ký

HD400

120.000 đ/ 30 Ngày

44 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB HD400 gửi 9084

Đăng ký

HD500

120.000 đ/ 30 Ngày

55 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB HD500 gửi 9084

Đăng ký

HD500

120.000 đ/ 30 Ngày

55 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB HD500 gửi 9084

Đăng ký

HDP100

100.000 đ/ 30 Ngày

3 GB + 100 Phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

MB HDP100 gửi 9084

Đăng ký

HDP120

120.000 đ/ 30 Ngày

4 GB + 120 phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

MB HDP120 gửi 9084

Đăng ký

HDP200

200.000 đ/ 30 Ngày

6,5 GB + 200 phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

MB HDP200 gửi 9084

Đăng ký

21G

69.000 đ/ 30 Ngày

Lưu ý : Giảm tốc độ 18-21 giờ

45 GB

Soạn tin nhắn :

MB 24G gửi 9084

Đăng ký

D15

15.000 đ/ 3 Ngày

Lưu lượng tốc độ cao

3GB GB

Soạn tin nhắn :

MB D15 gửi 9084

Đăng ký

D30

30.000 đ/ 30 Ngày

Lưu lượng tốc độ cao

7 GB

Soạn tin nhắn :

MB D30 gửi 9084

Đăng ký

gói cước 3g mobifone

MIU

70.000 đ/ 30 Ngày

3,8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB MIU gửi 9084

Đăng ký

BMIU

200.000 đ/ 30 Ngày

16,5 GB  tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB BMIU gửi 9084

Đăng ký

MIU90

90.000 đ/ 30 Ngày

5,5 GB tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB MIU90 gửi 9084

Đăng ký

M70

70.000 đ/ 30 Ngày

3,8 GB vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

MB M70 gửi 9084

Đăng ký

M120

120.000 đ/ 30 Ngày

8,8 GB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

MB M120 gửi 9084

Đăng ký

M90

90.000 đ/ 30 Ngày

5,5 GB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

MB M90 gửi 9084

Đăng ký

M50

50.000 đ/ 30 Ngày

450 MB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

MB M50 gửi 9084

Đăng ký

M25

25.000 đ/ 30 Ngày

150 MB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

MB M25 gửi 9084

Đăng ký

3G dài hạn

3M70

210.000 đ/ 90 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 3 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

MB 3M70 gửi 9084

Đăng ký

3MIU

210.000 đ/ 90 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 3 tháng

Cước vượt gói : miễn phí

Soạn tin nhắn :

MB 3MIU gửi 9084

Đăng ký

6M70

420.000 đ/ 180 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 6 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

MB 6M70 gửi 9084

Đăng ký

6MIU

420.000 đ/ 180 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 6 tháng

Cước vượt gói : miễn phí

Soạn tin nhắn :

MB 6MIU gửi 9084

Đăng ký

12M70

840.000 đ/ 365 Ngày

5 GB mỗi tháng / 12 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

MB 12M70 gửi 9084

Đăng ký

12MIU

840.000 đ/ 365 Ngày

5 GB mỗi tháng / 12 tháng

Cước vượt gói : miễn phí

Soạn tin nhắn :

MB 12MIU gửi 9084

Đăng ký

12BMIU

2.400.000 đ/ 365 Ngày

20 GB mỗi tháng / 12 tháng

Cước vượt gói : Miễn phí

Soạn tin nhắn :

MB 12BMIU gửi 9084

Đăng ký

12M120

1.440.000 đ/ 365 Ngày

11 GB mỗi tháng / 12 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

MB 12M120 gửi 9084

Đăng ký

GÓI CƯỚC FAST CONNECT

F70

70.000 đ/ 30 Ngày

7GB  Chỉ dùng cho FAST CONNECT

Soạn tin nhắn :

MB F70 gửi 9084

Đăng ký

F90

90.000 đ/ 30 Ngày

9GB Chỉ dùng cho FAST CONNECT

Soạn tin nhắn :

MB F90 gửi 9084

Đăng ký

F120

120.000 đ/ 30 Ngày

12GB Chỉ dùng cho FAST CONNECT

Soạn tin nhắn :

MB F120 gửi 9084

Đăng ký

F150

150.000 đ/ 30 Ngày

15 GB  Chỉ dùng cho FAST CONNECT

Soạn tin nhắn :

MB F150 gửi 9084

Đăng ký

F250

150.000 đ/ 30 Ngày

18 GB  Chỉ dùng cho FAST CONNECT

Soạn tin nhắn :

MB F250 gửi 9084

Đăng ký

F300