banner-goi-cuoc-4g-mobi

Các gói cước 4g mobifone hấp dẫn

gói hd90 mobi mobifone

HD90

goi-mobifone-hd90

90.000đ/ 30 Ngày

8GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK HD90 gửi 9893

Đăng ký

gói hd70 mobi mobifone

HD70

goi-mobifone-hd70

70.000đ/30 Ngày

6GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK HD70 gửi 9893

Đăng ký

gói hd120 mobi mobifone

HD120

goi-mobifone-hd120

120.000 đ/ 30 Ngày

10GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK HD120 gửi 9893

Đăng ký

gói c120 mobi mobifone

C120

goi-mobifone-c120

120.000đ/ 30 Ngày

4GB/ngày Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK C120 gửi 9893

Đăng ký

gói c120n mobi mobifone

CV119

Xem thêm

goi-mobifone-m70

119.000đ/ 30 ngày

4GB/ ngày

Soạn tin nhắn :

DK CV119 gửi 9893

đăng ký

gói c90n mobi mobifone

C90N

goi-mobifone-m70

90.000đ/30 Ngày

1000p gọi nội mạng
Xem thêm

Soạn tin nhắn :

DK C90N gửi 9893

Đăng ký

gói fv119 mobi mobifone

FV119

Xem thêm

goi-mobifone-m70

119.000đ/ 30 Ngày

3GB tốc độ cao/ngàyXem thêm

Soạn tin nhắn :

DK FV119 gửi 9893

đăng ký

gói cước 3g mobifone

gói hd300 mobi mobifone

HD300

goi-mobifone-hd300

300.000 đ/ 30 Ngày

33 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK HD300 gửi 9893

Đăng Ký

gói hd400 mobi mobifone

HD400

goi-mobifone-hd400

400.000 đ/ 30 Ngày

44 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK HD400 gửi 9893

Đăng ký

gói hd500 mobi mobifone

HD500

goi-mobifone-hd500

500.000 đ/ 30 Ngày

55 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK HD500 gửi 9893

Đăng ký

gói hdp600 mobi mobifone

HDP600

goi-mobifone-hdp600

600.000 đ/ 30 Ngày

20GB + 600 phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

DK HDP600 gửi 9893

Đăng ký

gói hd200 mobi mobifone

HD200

goi-mobifone-hd200

200.000 đ/ 30 Ngày

16,5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK HD200 gửi 9893

Đăng ký

gói hdp100 mobi mobifone

HDP100

goi-mobifone-hdp100

100.000 đ/ 30 Ngày

3 GB + 100 Phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

DK HDP100 gửi 9893

Đăng ký

gói hdp120 mobi mobifone

HDP120

goi-mobifone-hdp120

120.000 đ/ 30 Ngày

4 GB + 120 Phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

DK HDP120 gửi 9893

Đăng ký

gói hdp200 mobi mobifone

HDP200

goi-mobifone-hdp200

200.000 đ/ 30 Ngày

6,5 GB + 200 Phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

DK HDP200 gửi 9893

Đăng ký

gói miu mobi mobifone

MIU

goi-mobifone-miu

70.000 đ/ 30 Ngày

3,8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK MIU gửi 9893

Đăng ký

gói bmiu mobi mobifone

BMIU

goi-mobifone-bmiu

200.000 đ/ 30 Ngày

16,5 GB  Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK BMIU gửi 9893

Đăng ký

gói miu90 mobi mobifone

MIU90

goi-mobifone-miu90

90.000 đ/ 30 Ngày

5,5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

DK MIU90 gửi 9893

Đăng ký

gói m120 mobi mobifone

M120

goi-mobifone-m120

120.000 đ/ 30 Ngày

8,8 GB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK M120 gửi 9893

Đăng ký

gói m50 mobi mobifone

M50

goi-mobifone-m50

50.000 đ/ 30 Ngày

450 MB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK M50 gửi 9893

Đăng ký

gói m90 mobi mobifone

M90

goi-mobifone-m90

90.000 đ/ 30 Ngày

5,5 GB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK M90 gửi 9893

Đăng ký

gói m25 mobi mobifone

M25

goi-mobifone-m25

25.000 đ/ 30 Ngày

150 MB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK M25 gửi 9893

Đăng ký

3G dài hạn

gói 3m70 mobi mobifone

3M70

goi-mobifone-3m70

210.000 đ/ 90 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 3 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK 3M70 gửi 9893

Đăng ký

gói 3miu mobi mobifone

3MIU

goi-mobifone-3miu

210.000 đ/ 90 Ngày

4GB mỗi tháng / 3 tháng

Cước vượt gói : miễn phí

Soạn tin nhắn :

DK 3MIU gửi 9893

Đăng ký

gói 6m70 mobi mobifone

6M70

goi-mobifone-6m70

420.000 đ/ 180 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 6 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK 6M70 gửi 9893

Đăng ký

gói 6miu mobi mobifone

6MIU

goi-mobifone-6miu

420.000 đ/ 180 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 6 tháng

Cước vượt gói : miễn phí

Soạn tin nhắn :

DK 6MIU gửi 9893

Đăng ký

gói 12m70 mobi mobifone

12M70

goi-mobifone-12m70

840.000 đ/ 365 Ngày

5 GB mỗi tháng / 12 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK 12M70 gửi 9893

Đăng ký

gói 12miu mobi mobifone

12MIU

goi-mobifone-12miu

840.000 đ/ 365 Ngày

5 GB mỗi tháng / 12 tháng

Cước vượt gói : miễn phí

Soạn tin nhắn :

DK 12MIU gửi 9893

Đăng ký

gói 12bmiu mobi mobifone

12BMIU

goi-mobifone-12bmiu

2.400.000 đ/ 365 Ngày

20 GB mỗi tháng / 12 tháng

Cước vượt gói : Miễn phí

Soạn tin nhắn :

DK 12BMIU gửi 9893

Đăng ký

gói 12m120 mobi mobifone

12M120

goi-mobifone-12m120

1.440.000 đ/ 365 Ngày

11 GB mỗi tháng / 12 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

DK 12M120 gửi 9893

Đăng ký