Các gói cước 4g mobifone hấp dẫn

gói hd90 mobi mobifone

HD90

Xem thêm

goi-mobifone-hd90

90.000đ/ 30 Ngày

8GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G HD90 gửi 9084

Đăng ký

gói hd70 mobi mobifone

HD70

Xem thêm

goi-mobifone-hd70

70.000đ/30 Ngày

6GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G HD70 gửi 9084

Đăng ký

gói hd120 mobi mobifone

HD120

Xem thêm

goi-mobifone-hd120

120.000 đ/ 30 Ngày

10GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G HD120 gửi 9084

Đăng ký

gói c120 mobi mobifone

C120

Xem thêm

goi-mobifone-c120

120.000đ/ 30 Ngày

4GB/ngày Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G C120 gửi 9084

Đăng ký

gói c120n mobi mobifone

CV119

Xem thêm

goi-mobifone-m70

119.000đ/ 30 ngày

4GB/ ngày

Soạn tin nhắn :

5G CV119 gửi 9084

đăng ký

gói c120n mobi mobifone

C120N

goi-mobifone-m70

90.000đ/30 Ngày (2 CK đầu)
120.000đ/30 Ngày (từ CK thứ 3)

4GB/ ngày Xem thêm

Soạn tin nhắn :

5G C120N gửi 9084

đăng ký

gói d30 mobi mobifone

D30

 

goi-mobifone-d30

30.000đ/7 Ngày

7 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G D30 gửi 9084

Đăng ký

gói d15 mobi mobifone

D15

 

goi-mobifone-d15

15.000đ/3 Ngày

3 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G D15 gửi 9084

Đăng ký

gói c90n mobi mobifone

C90N

goi-mobifone-m70

90.000đ/30 Ngày

1000p gọi nội mạng
Xem thêm

Soạn tin nhắn :

5G C90N gửi 9084

Đăng ký

gói fv99 mobi mobifone

FV99

Xem thêm

goi-mobifone-m70

99.000đ/ 30 Ngày

2GB tốc độ cao/ngày

Soạn tin nhắn :

5G FV99 gửi 9084

đăng ký

gói fv119 mobi mobifone

FV119

Xem thêm

goi-mobifone-m70

119.000đ/ 30 Ngày

3GB tốc độ cao/ngàyXem thêm

Soạn tin nhắn :

5G FV119 gửi 9084

đăng ký

gói m70 mobi mobifone

M70

goi-mobifone-m70

70.000đ/30 Ngày

3,8 GB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

5G M70 gửi 9084

Đăng ký

gói m10 mobi mobifone

M10

goi-mobifone-m70

10.000đ/ 30 Ngày

Miễn phí 50MB/30 ngày

Soạn tin nhắn :

5G M10 gửi 9084

đăng ký

gói m79 mobi mobifone

M79

goi-mobifone-m70

79.000 đ/ 30 Ngày

1000 phút thoại nội mạngXem thêm

Soạn tin nhắn :

5G M79 gửi 9084

đăng ký

gói cước 3g mobifone

gói hd300 mobi mobifone

HD300

goi-mobifone-hd300

300.000 đ/ 30 Ngày

33 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G HD300 gửi 9084

Đăng Ký

gói hd400 mobi mobifone

HD400

goi-mobifone-hd400

400.000 đ/ 30 Ngày

44 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G HD400 gửi 9084

Đăng ký

gói hd500 mobi mobifone

HD500

goi-mobifone-hd500

500.000 đ/ 30 Ngày

55 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G HD500 gửi 9084

Đăng ký

gói hdp600 mobi mobifone

HDP600

goi-mobifone-hdp600

600.000 đ/ 30 Ngày

20GB + 600 phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

5G HDP600 gửi 9084

Đăng ký

gói hd200 mobi mobifone

HD200

goi-mobifone-hd200

200.000 đ/ 30 Ngày

16,5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G HD200 gửi 9084

Đăng ký

gói hdp100 mobi mobifone

HDP100

goi-mobifone-hdp100

100.000 đ/ 30 Ngày

3 GB + 100 Phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

5G HDP100 gửi 9084

Đăng ký

gói hdp120 mobi mobifone

HDP120

goi-mobifone-hdp120

120.000 đ/ 30 Ngày

4 GB + 120 Phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

5G HDP120 gửi 9084

Đăng ký

gói hdp200 mobi mobifone

HDP200

goi-mobifone-hdp200

200.000 đ/ 30 Ngày

6,5 GB + 200 Phút nội mạng

Soạn tin nhắn :

5G HDP200 gửi 9084

Đăng ký

gói miu mobi mobifone

MIU

goi-mobifone-miu

70.000 đ/ 30 Ngày

3,8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G MIU gửi 9084

Đăng ký

gói bmiu mobi mobifone

BMIU

goi-mobifone-bmiu

200.000 đ/ 30 Ngày

16,5 GB  Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G BMIU gửi 9084

Đăng ký

gói miu90 mobi mobifone

MIU90

goi-mobifone-miu90

90.000 đ/ 30 Ngày

5,5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

5G MIU90 gửi 9084

Đăng ký

gói m120 mobi mobifone

M120

goi-mobifone-m120

120.000 đ/ 30 Ngày

8,8 GB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

5G M120 gửi 9084

Đăng ký

gói m50 mobi mobifone

M50

goi-mobifone-m50

50.000 đ/ 30 Ngày

450 MB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

5G M50 gửi 9084

Đăng ký

gói m90 mobi mobifone

M90

goi-mobifone-m90

90.000 đ/ 30 Ngày

5,5 GB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

5G M90 gửi 9084

Đăng ký

gói m25 mobi mobifone

M25

goi-mobifone-m25

25.000 đ/ 30 Ngày

150 MB – vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

5G M25 gửi 9084

Đăng ký

3G dài hạn

gói 3m70 mobi mobifone

3M70

goi-mobifone-3m70

210.000 đ/ 90 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 3 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

5G 3M70 gửi 9084

Đăng ký

gói 3miu mobi mobifone

3MIU

goi-mobifone-3miu

210.000 đ/ 90 Ngày

4GB mỗi tháng / 3 tháng

Cước vượt gói : miễn phí

Soạn tin nhắn :

5G 3MIU gửi 9084

Đăng ký

gói 6m70 mobi mobifone

6M70

goi-mobifone-6m70

420.000 đ/ 180 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 6 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

5G 6M70 gửi 9084

Đăng ký

gói 6miu mobi mobifone

6MIU

goi-mobifone-6miu

420.000 đ/ 180 Ngày

4,5 GB mỗi tháng / 6 tháng

Cước vượt gói : miễn phí

Soạn tin nhắn :

5G 6MIU gửi 9084

Đăng ký

gói 12m70 mobi mobifone

12M70

goi-mobifone-12m70

840.000 đ/ 365 Ngày

5 GB mỗi tháng / 12 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

5G 12M70 gửi 9084

Đăng ký

gói 12miu mobi mobifone

12MIU

goi-mobifone-12miu

840.000 đ/ 365 Ngày

5 GB mỗi tháng / 12 tháng

Cước vượt gói : miễn phí

Soạn tin nhắn :

5G 12MIU gửi 9084

Đăng ký

gói 12bmiu mobi mobifone

12BMIU

goi-mobifone-12bmiu

2.400.000 đ/ 365 Ngày

20 GB mỗi tháng / 12 tháng

Cước vượt gói : Miễn phí

Soạn tin nhắn :

5G 12BMIU gửi 9084

Đăng ký

gói 12m120 mobi mobifone

12M120

goi-mobifone-12m120

1.440.000 đ/ 365 Ngày

11 GB mỗi tháng / 12 tháng

Vượt gói tính phí

Soạn tin nhắn :

5G 12M120 gửi 9084

Đăng ký