CÁCH ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G 4G VIETTEL.

4g viettel dùng nhiều

MIMAX70

Giá cước : 70.000 đ

30 Ngày

3 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MIMAX70 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

ST90

Giá cước :90.000 đ

30 Ngày

60 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

ST90 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

MIMAX125

Giá cước : 125.000 đ

30 Ngày

8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MIMAX70 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

MIMAX200

Giá cước : 200.000 đ

30 Ngày

15 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MIMAX200 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

MIMAX450

Giá cước : 450.000 đ

30 Ngày

30 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MIMAX450 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

UMAX300

Giá cước :300.000 đ

30 Ngày

60 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

UMAX300 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

MIMAX90

Giá cước : 90.000 đ

30 Ngày

8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MIMAX90 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

ST30K

Giá cước : 200.000 đ

7 Ngày

7 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

ST30K 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

4G KÈM THOẠI

V90

90.000 đ / 30 Ngày

Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút

50 phút liên mạng

60 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

V90 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

V150

150.000 đ / 30 Ngày

Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút

50 phút liên mạng

120 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

V150 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

F90

90.000 đ / 30 Ngày

Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút

15 phút liên mạng + 250 SMS

5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

F90 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

F140

140.000 đ / 30 Ngày

Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút

60 phút liên mạng

8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

F140 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

HI90

90.000 đ / 30 Ngày

100 Phút nội mạng + 300 SMS

100 phút liên mạng

3 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

HI90 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

B150K

150.000 đ / 30 Ngày

500 Phút nội mạng

500 SMS nội mạng

1,5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

B150K 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

B100K

100.000 đ / 30 Ngày

500 phút nội mạng

Liên mạng : Không

600 MB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

B100K 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

T80K

80.000 đ / 30 Ngày

500 phút gọi nội mạng

500 SMS nội mạng

Dung lượng : 0

Soạn tin nhắn :

T80K 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

Các gói cước D-Com 3G

D50

50.000 đ / 30 Ngày

3,5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

D50 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

D70

70.000 đ / 30 Ngày

7 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

D70 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

D90

90.000 đ / 30 Ngày

10 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

D90 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

D120

120.000 đ / 30 Ngày

12 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

D120 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

D200

200.000 đ / 30 Ngày

20 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

D200 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

D300

300.000 đ / 180 Ngày

9 GB mỗi tháng – 6 Tháng

Soạn tin nhắn :

D300 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

D500

500.000 đ / 360 Ngày

4 GB mỗi tháng – 12 Tháng

Soạn tin nhắn :

D500 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

D900

900.000 đ / 360 Ngày

7 GB mỗi tháng – 12 Tháng

Soạn tin nhắn :

D900 0768118118 gửi 9123

Đăng ký