CÁCH ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G 4G VINAPHONE

4G kèm thoại - 30 ngày

VD89

Giá cước : 89.000 đ

Miễn phí nội mạng dưới 20 phút

50 Phút liên mạng

60 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON VD89 gửi 1543

Đăng ký

VD89P

Giá cước : 89.000 đ

Miễn phí nội mạng dưới 20 phút

50 Phút liên mạng

120 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON VD89P gửi 1543

Đăng ký

VD99

Giá cước : 99.000 đ

Miễn phí nội mạng dưới10 phút

0 Phút liên mạng

30 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON VD99 gửi 1543

Đăng ký

VD79

Giá cước : 79.000 đ

Miễn phí nội mạng dưới 10 phút

30 Phút liên mạng

5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON VD79 gửi 1543

Đăng ký

VD129

Giá cước : 129.000 đ

Miễn phí nội mạng dưới 20 phút

100 Phút liên mạng + 100 SMS

90 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON VD129 gửi 1543

Đăng ký

VD69

Giá cước : 69.000 đ

Miễn phí nội mạng dưới 10 phút

30 Phút liên mạng

2,4 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON VD69 gửi 1543

Đăng ký

VD149

Giá cước : 149.000 đ

Miễn phí nội mạng dưới 30 phút

200 Phút liên mạng + 200 SMS

120 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON VD149 gửi 1543

Đăng ký

VD300

Giá cước : 300.000 đ

Miễn phí nội mạng dưới 10 phút

100 Phút liên mạng + 100 SMS

11 GB + Miễn Phí Facebook

Soạn tin nhắn :

CHON VD300 gửi 1543

Đăng ký

VD350

Giá cước : 350.000 đ

Miễn phí nội mạng dưới 10 phút

100 Phút liên mạng + 100 SMS

11 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON VD350 gửi 1543

Đăng ký

VD400

Giá cước : 400.000 đ

Miễn phí nội mạng dưới 10 phút

300 Phút liên mạng + 300 SMS

18 GB + Miễn phí Facebook

Soạn tin nhắn :

CHON VD400 gửi 1543

Đăng ký

VD450

Giá cước : 450.000 đ

Miễn phí nội mạng dưới 10 phút

400 Phút liên mạng + 300 SMS

18 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON VD450 gửi 1543

Đăng ký

VD500

Giá cước : 500.000 đ

Miễn phí nội mạng dưới 10 phút

500 Phút liên mạng + 200 SMS

25 GB + Miễn Phí Facebook

Soạn tin nhắn :

CHON VD500 gửi 1543

Đăng ký

Các gói MAX

MAX

Giá cước : 70.000 đ

3,8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON MAX gửi 1543

Đăng ký

MAXS

Giá cước : 50.000 đ

4 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON MAXS gửi 1543

Đăng ký

MAX100

Giá cước : 100.000 đ

5,8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON MAX100 gửi 1543

Đăng ký

MAX200

Giá cước : 200.000 đ

15 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON MAX200 gửi 1543

Đăng ký

MAX300

Giá cước : 300.000 đ

30 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON MAX300 gửi 1543

Đăng ký

MAXSV2

35.000 đ – SINH VIÊN

1,2 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON MAXSV2 gửi 1543

Đăng ký

Các gói BIG - 30 Ngày

BIG25

Giá cước : 25.000 đ

50 MB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON BIG25 gửi 1543

Đăng ký

BIG50

Giá cước : 50.000 đ

1,2 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON BIG50 gửi 1543

Đăng ký

BIG70

Giá cước : 70.000 đ

4,8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON BIG70 gửi 1543

Đăng ký

BIG90

Giá cước : 90.000 đ

7 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON BIG90 gửi 1543

Đăng ký

BIG120

Giá cước : 120.000 đ

12 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON BIG120 gửi 1543

Đăng ký

BIG200

Giá cước : 50.000 đ

22 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON BIG200 gửi 1543

Đăng ký

BIG300

Giá cước : 300.000 đ

36 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON BIG300 gửi 1543

Đăng ký

GÓI EZ-COM

D150

Giá cước : 150.000 đ

Chu kì : 90 ngày

9 GB mỗi tháng

Soạn tin nhắn :

CHON D150 gửi 1543

Đăng ký

D250

Giá cước : 250.000 đ

Chu kì : 180 ngày

4 GB mỗi tháng

Soạn tin nhắn :

CHON D250 gửi 1543

Đăng ký

D500

Giá cước : 500.000 đ

Chu kì : 365 ngày

3 GB mỗi tháng

Soạn tin nhắn :

CHON D500 gửi 1543

Đăng ký

D70

Giá cước : 70.000 đ

Chu kì : 30 ngày

6GB DATA

Soạn tin nhắn :

CHON D70 gửi 1543

Đăng ký

EZ120

Giá cước : 120.000 đ

Chu kì : 30 ngày

12 GB DATA

Soạn tin nhắn :

CHON EZ120 gửi 1543

Đăng ký

EZ50

Giá cước : 50.000 đ

Chu kì : 30 ngày

3 GB DATA

Soạn tin nhắn :

CHON EZ50 gửi 1543

Đăng ký

EZMAX100

Giá cước : 100.000 đ

Chu kì : 30 ngày

9 GB DATA

Soạn tin nhắn :

CHON DMAX100 gửi 1543

Đăng ký

EZMAX200

Giá cước : 200.000 đ

Chu kì : 30 ngày

20GB DATA

Soạn tin nhắn :

CHON DMAX200 gửi 1543

Đăng ký

Các gói cước 3G - 4G cơ bản

DT20

Giá cước : 20.000 đ

Chu kì : 7 ngày

1 GB DATA

Soạn tin nhắn :

CHON DT20 gửi 1543

Đăng ký

M10

Giá cước : 10.000 đ

Chu kì : 30 ngày

200 MB DATA

Soạn tin nhắn :

CHON M10 gửi 1543

Đăng ký

M25

Giá cước : 100.000 đ

Chu kì : 30 ngày

600 MB DATA

Soạn tin nhắn :

CHON M25 gửi 1543

Đăng ký

M50

Giá cước : 50.000 đ

Chu kì : 30 ngày

1,2 GB DATA

Soạn tin nhắn :

CHON M50 gửi 1543

Đăng ký

4G dài hạn

MAX6M

Giá cước : 350.000 đ

Chu kì : 180 ngày

600 MB mỗi tháng

Soạn tin nhắn :

CHON MAX6M gửi 1543

Đăng ký

MAX12M

Giá cước : 700.000 đ

Chu kì : 365 ngày

600 MB mỗi tháng

Soạn tin nhắn :

CHON MAX12M gửi 1543

Đăng ký

MAXS6M

Giá cước : 300.000 đ

Chu kì : 180 ngày

2 GB mỗi tháng

Soạn tin nhắn :

CHON MAXS6M gửi 1543

Đăng ký

MAXS12M

Giá cước : 500.000 đ

Chu kì : 365 ngày

2 GB mỗi tháng

Soạn tin nhắn :

CHON MAXS12M gửi 1543

Đăng ký

MAX3006M

Giá cước : 1.500.000 đ

Chu kì : 180 ngày

30 GB mỗi tháng

Soạn tin nhắn :

CHON MAX3006M gửi 1543

Đăng ký

MAX30012M

Giá cước : 3.000.000 đ

Chu kì : 365 ngày

30 GB mỗi tháng

Soạn tin nhắn :

CHON MAX30012M gửi 1543

Đăng ký

MAX2006M

Giá cước : 1.000.000 đ

Chu kì : 180 ngày

15 GB mỗi tháng

Soạn tin nhắn :

CHON MAX2006M gửi 1543

Đăng ký

MAX20012M

Giá cước : 2.000.000 đ

Chu kì : 365 ngày

15 GB mỗi tháng

Soạn tin nhắn :

CHON MAX20012M gửi 1543

Đăng ký