báo chí đưa tin Cú pháp đăng ký 4g vina mới

Các Gói 4g VinaPhone Hấp Dẫn

gói d2 vinaphone

MAX100

Xem thêm

goi-vinaphone-d2

10.000đ/ngày

30GB Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON MAX100 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

BIG90

Xem thêm

goi-vinaphone-d2

90.000đ/tháng

30GB Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON BIG90 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

BIG120

Xem thêm

goi-vinaphone-d2

120.000đ/tháng

60GB Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON BIG120 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

TN20

goi-vinaphone-d2

6.000đ/ngày

20 phút gọi trong nước

Soạn tin nhắn:

CHON TN20 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

DT30

goi-vinaphone-d2

30.000đ/7 ngày

7GB/tuầnTốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON DT30 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

MAX79V

Xem thêm

goi-vinaphone-d2

79.000đ/tháng

09GB/tháng Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON MAX79V gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

MAX109V

Xem thêm

goi-vinaphone-d2

109.000đ/tháng

30GB Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON MAX109V gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

D2

goi-vinaphone-d2

10.000đ/tháng

2GB ngày Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON D2 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

D3

goi-vinaphone-d2

15.000đ/3 ngày

3GB/3ngày Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON D3 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

VD149

Xem thêm

goi-vinaphone-d2

149.000đ/tháng

120GB Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON VD149 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

D7

goi-vinaphone-d2

7.000đ/ngày

1,2GB Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON D7 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

D60G

Xem thêm

goi-vinaphone-d2

120.000đ/tháng

60GB Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON D60G gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

VD2

goi-vinaphone-d2

30.000đ/7 ngày

500MB Tốc độ cao 

20 phút gọi nội mạng

Soạn tin nhắn:

CHON VD2 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

D30G

goi-vinaphone-d2

90.000đ/tháng

30GB ngày Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON D30G gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

M50

goi-vinaphone-d2

50.000đ/tháng

1,2GB ngày Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON M50 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

M25

goi-vinaphone-d2

25.000đ/tháng

600MB ngày Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON M25 gửi 1543

Đăng ký

Các gói 4G Vinaphone

gói max vinaphone

MAX

goi-vinaphone-max

70.000 đ/ 30 ngày

Ưu đãi hấp dẫn

3,8 GB data

 Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON MAX gửi 1543

Đăng ký

gói vd89 vinaphone

VD89

goi-vinaphone-vd89

89.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí nội mạng <= 20 phút

50 Phút liên mạng

2GB/ ngày 

Soạn tin nhắn :

CHON VD89 gửi 1543

Đăng ký

gói b99 vinaphone

B99

goi-vinaphone-b99

99.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí nội mạng <10 phút

30 phút ngoại mạng 

600MB Data+60 SMS nội mạng 

Soạn tin nhắn :

CHON B99 gửi 1543

Đăng ký

gói c69 vinaphone

C69

goi-vinaphone-c69

69.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí gọi nội mạng 1500 phút 

30 phút ngoại mạng  

30 SMS nội mạng

Soạn tin nhắn :

CHON C69 gửi 1543

Đăng ký

GÓI EZ-COM

gói c896t vinaphone

C896T

goi-vinaphone-c896t

445.000 đ/ 180 ngày

Miễn phí gọi nội mạng 1500 phút 

60 phút ngoại mạng  

60 SMS nội mạng

Soạn tin nhắn :

CHON C896T gửi 1543

Đăng ký

gói bt50p3t vinaphone

BT50P3T

goi-vinaphone-bt50p3t

120.000đ/ 90 ngày

Miễn phí gọi nội mạng <10 phút 

10 phút ngoại mạng  

2 GB data 

Soạn tin nhắn :

CHON BT50P3T gửi 1543

Đăng ký

gói b306t vinaphone

B306T

goi-vinaphone-b306t

150.000 đ/ 180 ngày

Miễn phí gọi nội mạng 100 phút 

100 SMS nội mạng 

300 MB data 

Soạn tin nhắn :

CHON B306T gửi 1543

Đăng ký

gói 60g vinaphone

60G

goi-vinaphone-60g

50.000 đ/ 30 ngày

Ưu đãi hấp dẫn

60 GB data  

Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn :

CHON 60G gửi 1543

Đăng ký

gói vd129 vinaphone

VD129

goi-vinaphone-vd129

129.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

100 phút gọi ngoại mạng  

100 SMS nội mạng + 3GB data

Soạn tin nhắn :

CHON VD129 gửi 1543

Đăng ký

gói 3tb50 vinaphone

3TB50

goi-vinaphone-3tb50

125.000 đ/ 90 ngày

Miễn phí gọi nội mạng 250 phút 

250 SMS nội mạng 

Gói DATA MAX mỗi tháng

Soạn tin nhắn :

CHON 3TB50 gửi 1543

Đăng ký

gói b996t vinaphone

B996T

goi-vinaphone-b996t

495.000 đ/ 180 ngày

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút 

 30 phút ngoại mạng

60 SMS nội mạng +600 MB data 

Soạn tin nhắn :

CHON B996T gửi 1543

Đăng ký

gói b30 vinaphone

B30

goi-vinaphone-b30

30.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí gọi nội mạng 100 phút 

100 SMS nội mạng

300 MB data 

Soạn tin nhắn :

CHON B30 gửi 1543

Đăng ký

Các gói cước 3G - 4G cơ bản

gói hey90 vinaphone

HEY90

goi-vinaphone-hey90

90.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí gọi nội mạng 1000 phút 

20 phút ngoại mạng

5GB data

Soạn tin nhắn :

CHON HEY90 gửi 1543

Đăng ký

gói c89 vinaphone

C89

goi-vinaphone-c89

89.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí gọi nội mạng 1500 phút 

60 phút ngoại mạng

60 SMS trong nước

Soạn tin nhắn :

CHON C89 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

D30P

goi-vinaphone-d2

90.000đ/tháng

30GB Tốc độ cao 

Xem thêm

Soạn tin nhắn:

CHON D30P gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

VD75K

goi-vinaphone-d2

75.000đ/tháng

30GB Tốc độ cao 

Xem thêm

Soạn tin nhắn:

CHON VD75K gửi 1543

Đăng ký

4G dài hạn

gói vd14912t vinaphone

VD14912T

goi-vinaphone-vd14912t

1.490.000 đ/ 360 ngày

Miễn phí gọi nội mạng < 30 phút 

200 SMS nội mạng/tháng 

200 phút ngoại mạng + 4GB data 

Soạn tin nhắn :

CHON VD14912T gửi 1543

Đăng ký

gói vd40k vinaphone

VD40K

goi-vinaphone-vd40k

40.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút 

50 phút gọi cố định VNPT

1 GB data/ ngày 

Soạn tin nhắn :

CHON VD40K gửi 1543

Đăng ký

gói 6tbig70 vinaphone

6TBIG70

goi-vinaphone-6tbig70

350.000 đ/ 180 ngày

Ưu đãi hấp dẫn

4,8 GB data 

Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn :

CHON 6TBIG70  gửi 1543

Đăng ký

gói bt50p vinaphone

BT50P

goi-vinaphone-bt50p

50.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút 

100 phút ngoại mạng

2 GB data/ ngày 

Soạn tin nhắn :

CHON BT50P gửi 1543

Đăng ký

gói 3tvd69 vinaphone

3TVD69

goi-vinaphone-3tvd69

172.500 đ/ 90 ngày

Miễn phí gọi nội mạng <= 10 phút 

30 phút ngoại mạng

2,4GB/tháng + 60 SMS nội mạng 

Soạn tin nhắn :

CHON 3TVD69 gửi 1543

Đăng ký

gói 6tmaxs vinaphone

6TMAXS

goi-vinaphone-6tmaxs

250.000 đ/ 180 ngày

Ưu đãi hấp dẫn

4 GB mỗi tháng

Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn :

CHON 6TMAXS gửi 1543

Đăng ký

gói 6tbig90 vinaphone

6TBIG90

goi-vinaphone-6tbig90

450.000 đ/ 180 ngày

Ưu đãi hấp dẫn

7 GB mỗi tháng

Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn :

CHON 6TBIG90 gửi 1543

Đăng ký

gói big200 vinaphone

BIG200

goi-vinaphone-big200

200.000đ/ 30 ngày

Ưu đãi hấp dẫn 

22GB data

Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn :

CHON BIG200 gửi 1543

Đăng ký

gói c6912t vinaphone

C6912T

goi-vinaphone-c6912t

690.000 đ/ 360 ngày

Miễn phí gọi nội mạng 1500 phút

30 SMS nội mạng 

30 phút ngoại mạng  

Soạn tin nhắn :

CHON C6912T gửi 1543

Đăng ký

gói 3tb129 vinaphone

3TB129

goi-vinaphone-3tb129

322.500 đ/ 90 ngày

Miễn phí gọi nội mạng <=10 phút

30 phút ngoại mạng  

600 SMS nội mạng + gói MAX100

Soạn tin nhắn :

CHON 3TB129 gửi 1543

Đăng ký

gói sm1 vinaphone

SM1

goi-vinaphone-sm1

109.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí 1500p + 25 SMS nội mạng

25 phút liên mạng + 6GB DATA

25GB DATA sử dụng (MyTVNet+Zalo)

Soạn tin nhắn :

CHON SM1 gửi 1543

Đăng ký

gói vd12912t vinaphone

VD12912T

goi-vinaphone-vd12912t

1.290.000 đ/ 360 ngày

Miễn phí gọi nội mạng <=20 phút

  100p ngoại mạng 

2GB data/ngày + 100SMS nội mạng

Soạn tin nhắn :

CHON VD12912T gửi 1543

Đăng ký

gói c8912t vinaphone

C8912T

goi-vinaphone-c8912t

890.000 đ/ 360 ngày

Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng 

60 SMS nội mạng 

60 phút ngoại mạng  

Soạn tin nhắn :

CHON C8912T gửi 1543

Đăng ký

gói d15g vinaphone

D15G

goi-vinaphone-d15g

70.000 đ/ 30 ngày

Ưu đãi hấp dẫn 

500 MB/ngày

Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn :

CHON D15G gửi 1543

Đăng ký

gói max200 vinaphone

MAX200

goi-vinaphone-max200

200.000 đ/ 30 ngày

Ưu đãi hấp dẫn 

15GB/ngày

Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn :

CHON MÃX200 gửi 1543

Đăng ký

gói vd696t vinaphone

VD696T

goi-vinaphone-vd696t

345.000 đ/ 180 ngày

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

30 phút ngoại mạng 

2,4GB data 

Soạn tin nhắn :

CHON VD696T gửi 1543

Đăng ký

gói b9912t vinaphone

B9912T

goi-vinaphone-b9912t

990.000 đ/ 360 ngày

Miễn phí gọi nội mạng <10 phút 

60SMS nội mạng 

30 phút ngoại mạng + 600MB data

Soạn tin nhắn :

CHON B9912T gửi 1543

Đăng ký

gói thaga vinaphone

THAGA

goi-vinaphone-thaga

50.000 đ/ 30 ngày

Ưu đãi hấp dẫn 

100GB data 

Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn :

CHON THAGA gửi 1543

Đăng ký

gói 3d60g vinaphone

3D60G

goi-vinaphone-3d60g

300.000 đ/ 90 ngày

Miễn phí 1500 phút nội mạng 

50 phút ngoại mạng 

2GB data/ngày  

Soạn tin nhắn :

CHON 3D60G gửi 1543

Đăng ký

gói 3tb100 vinaphone

3TB100

goi-vinaphone-3tb100

250.000 đ/ 90 ngày

Miễn phí 250 phút nội mạng 

250 SMS nội mạng 

Gói DATA MAX mỗi tháng 

Soạn tin nhắn :

CHON 3TB100 gửi 1543

Đăng ký

Mobi Di Động

Đây là website bán hàng chính thức của đại lý viễn thông mobi di động
“ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – NHẬN TO ƯU ĐÃI”