Mobi Di Động

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Viễn Thông Mobi Di Động là một pháp nhân theo Luật pháp Việt Nam, có chức năng kinh doanh, phân phối hàng hoá là các sản phẩm dịch vụ viễn thông.

Doanh nghiệp có đăng kí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên.

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Viễn Thông Mobi Di Động có chi nhánh tại các tỉnh thành và thành phố trọng điểm. (Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Daklak)

Hotline: 1900545565