Lưu trữ thẻ: hướng dẫn cách đăng ký gói thaga70 vina

Cách đăng ký gói 90GB THAGA70 VinaPhone chỉ 70K/tháng

Hướng dẫn cách đăng ký gói thaga70 vina, khách hàng trong Zone quy định sẽ...

Cách đăng ký gói 90GB THAGA70 VinaPhone chỉ 70K/tháng

Với gói THAGA70 của Vinaphone, khách hàng sẽ nhận được 3GB data lưu lượng tốc độ...