Lưu trữ thẻ: gói VD89P vina

Đăng ký gói VD89P VinaPhone 89K có 120GB, gọi thả ga

Từ ngày 01/09/2022: 4GB/ngày (hết dung lượng ngừng truy cập) + 1500 phút nội mạng...

Dang ky goi cuoc VD89P Vinaphone

Từ ngày 01/09/2022: 4GB/ngày (hết dung lượng ngừng truy cập) + 1500 phút nội mạng...

Ưu đãi gói VD89P chỉ 89k

Đăng ký gói VD89P Vina quý khách sẽ được tận hưởng ưu đãi bất ngờ...