Lưu trữ thẻ: đăng ký gói thaga60 vina

Bạn có biết đăng ký gói THAGA60 VinaPhone như thế nào không?

Đăng ký gói THAGA60 Vina, khách hàng trong Zone quy định sẽ nhận được 100GB lưu lượng data...