Các Hướng Dẫn Đăng ký 4G Vina – Site

https://www.linkedin.com/pulse/lam-sao-de-dang-ky-4g-vina-vinaphone-thanh-vi

https://mobididong009.medium.com/instructions-on-how-to-register-for-vina-4g-network-2cf7362ef7b7

https://minhngoc009.tumblr.com/post/652321422003290112/4g-vinaphone

https://sites.google.com/view/4gvnvinaphone/goi-4g-vinaphone-uu-dai

https://www.mydigoo.com/forums-topicdetail-278467.html

Đ