4G mobifone dùng nhiều

HD70

Giá cước : 70.000 đ

30 Ngày

3,8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB HD70 gửi 9084

Đăng ký

HD90

Giá cước : 90.000 đ

30 Ngày

5.5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB HD90 gửi 9084

Đăng ký

HD120

Giá cước : 120.000 đ

30 Ngày

8,8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB HD120 gửi 9084

Đăng ký

HD200

Giá cước : 200.000 đ

30 Ngày

16,5 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB HD200 gửi 9084

Đăng ký

HD400

Giá cước : 400.000 đ

30 Ngày

44 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB HD400 gửi 9084

Đăng ký

HD500

Giá cước : 500.000 đ

30 Ngày

55 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB HD500 gửi 9084

Đăng ký

HD300

Giá cước : 300.000 đ

30 Ngày

33 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MB HD300 gửi 9084

Đăng ký

HDP70

Giá cước : 70.000 đ

30 Ngày

2 GB + 70 phút mobi

Soạn tin nhắn :

MB HDP70 gửi 9084

Đăng ký

XEM TẤT CẢ GÓI CƯỚC MOBIFONE TẠI ĐÂY

4g vinaphone dùng nhiều

MAX

Giá cước : 70.000 đ

30 Ngày

3,8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON MAX gửi 1543

Đăng ký

MAXS

Giá cước : 50.000 đ

30 Ngày

4 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON MAXS gửi 1543

Đăng ký

MAX100

Giá cước : 100.000 đ

30 Ngày

5,8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON MAX100 gửi 1543

Đăng ký

MAX200

Giá cước : 200.000 đ

30 Ngày

15 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON MAX200 gửi 1543

Đăng ký

MAX300

Giá cước : 300.000 đ

30 Ngày

30 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON MAX300 gửi 1543

Đăng ký

BIG70

Giá cước : 70.000 đ

30 Ngày

4,8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON BIG70 gửi 1543

Đăng ký

BIG90

Giá cước : 100.000 đ

30 Ngày

7 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON BIG90 gửi 1543

Đăng ký

BIG120

Giá cước : 120.000 đ

30 Ngày

12 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON BIG120 gửi 1543

Đăng ký

XEM TẤT CẢ GÓI CƯỚC VINAPHONE TẠI ĐÂY

4g viettel dùng nhiều

MIMAX70

Giá cước : 70.000 đ

30 Ngày

3 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MIMAX70 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

ST90

Giá cước :90.000 đ

30 Ngày

60 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

ST90 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

MIMAX125

Giá cước : 125.000 đ

30 Ngày

8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MIMAX70 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

MIMAX200

Giá cước : 200.000 đ

30 Ngày

15 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MIMAX200 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

MIMAX450

Giá cước : 450.000 đ

30 Ngày

30 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MIMAX450 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

UMAX300

Giá cước :300.000 đ

30 Ngày

60 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

UMAX300 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

MIMAX90

Giá cước : 90.000 đ

30 Ngày

8 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MIMAX90 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

MIMAX200

Giá cước : 200.000 đ

30 Ngày

15 GB Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

MIMAX200 0768118118 gửi 9123

Đăng ký

XEM TẤT CẢ GÓI CƯỚC VIETTEL TẠI ĐÂY